-

Fotografi The DomArticole


(Click pentru versiunea în engleză / English version here) Debutul Dom-ului The name is Dom. The Dom. Este prima replică din filmuleţul de pe Youtube, unde sunt comparate filmul şi cartea Goldfinger, de Ian Fleming. Şi aşa îţi dai seama că nu e orice Dom, ci DomUL. „Numele a pornit de la serialul Scrubs. Am vrut să parodiez personajul The Todd. Completează „Jur că nu mi-am dat seama de conotaţiile sexuale care însoţeau numele! Eram deja pe Channel Awesome când am realizat ce am făcut şi era deja mult prea târziu să-l schimb.” Celor care nu-şi dau seama de unde vine acest nume le sugerez să numere până la 50 sub UMBRELE unor copaci, uitându-se la cerul GRI de aprilie. „O să abordez problema la un moment dat, dar vreau...


The debut of The Dom “The name is Dom. The Dom.” is the first line from the Youtube video where the movie and the book Goldfinger, by Ian Fleming, are compared. And that’s how you realize he’s not just any Dom, but THE Dom. “The name started from the TV show Scrubs. I wanted to parody The Todd.” He continues “I swear I didn’t realize the sexual connotations attributed to the name! I was already on Channel Awesome when I realized what I have done and it was already far too late to change it.” For those who don’t quite catch where the name comes from, I suggest you count to 50 while under the SHADES of some trees and watch the GREY September sky. “I will deal with this...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!